SpaBalancer parfumset "Organisch"

SpaBalancer parfumset "Organisch"
77,62€
Inhoud: 1 Set

Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten

Klaar voor onmiddellijke verzending, leveringstijd circa 1-3 werkdagen (ma - vr)**

Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
* Dit artikel wordt met DHL verzonden. Voor alle artikelen die met DHL worden verzonden, worden de verzendkosten verminderd met € 5,90 voor goederen met een pakketwaarde van € 75 of meer.
  • SB-Set-11
De SpaBalancer parfumset "Organisch" bestaat uit: SpaBalancer SpaPerfum Citrus SpaBalancer...meer

Productinformatie "SpaBalancer parfumset "Organisch""

De SpaBalancer parfumset "Organisch" bestaat uit:

  • SpaBalancer SpaPerfum Citrus
  • SpaBalancer SpaPerfume Orange
  • SpaBalancer SpaPerfume Lavendel

 

De SpaBalancer SpaPerfums

Onze SpaBalancer ScentPad bestaat uit pure etherische oliën zonder toegevoegde alcohol, emulgatoren of conserveringsmiddelen. De pad bestaat uit een high-tech materiaal dat de etherische oliën absorbeert. Het laat de vluchtige en geurige componenten vrij in het water en houdt de zware oliën vast. Hierdoor ruikt uw water aangenaam naar de geuren, maar kunnen zich geen afzettingen en afvalstoffen in het water ophopen.

Haal het geurblokje uit de verpakking en plaats het in de filterkamer. Als uw hot tub geen filterkamer heeft, kunt u de pad ook in het water in de hot tub plaatsen. Laat het pad in het bubbelbad liggen totdat het water de gewenste geurintensiteit heeft. Plaats het kompres terug in de vacuümpak en sluit het met de bijgeleverde clipsluiting.
Herhaal het proces als het water de gewenste geurintensiteit verliest.

De geur in het kompres duurt tussen de 4 en 8 weken, afhankelijk van de gewenste intensiteit.

 

SpaBalancer SpaPerfum Citrus

De perfecte voorbereiding voor een bad in uw whirlpool of bad met de Spa Parfum - Natuurlijke Geur! Dompel jezelf onder in een sensuele geurbeleving met een exclusieve samenstelling van natuurlijke etherische oliën uit de biologische teelt of wilde groei.

De aangenaam natuurlijke geur van het citrusmengsel is speciaal ontwikkeld voor whirlpools. Volledig genieten zonder schuimvorming en zonder uw zwembad te belasten.

 

SpaBalancer SpaPerfume Orange

Sappig en fris, maar tegelijkertijd zacht zoet en fruitig - de SpaPerfum Orange is een echte geluksbrenger.
Want sinaasappels doen ons denken aan het zuiden en de Middellandse Zee en verspreiden zo automatisch een zonnige stemming. Niet voor niets is de sinaasappel een van de meest populaire vruchten in Europa, met zijn karakteristieke geur die onmiddellijk herkenbaar is.
De warme en toch frisse sinaasappelgeur wordt niet alleen, maar vooral in de winter als aangenaam ervaren. Het heeft een positief effect op lichaam en ziel en zorgt zo voor een aangename ontspanning van het hele lichaam.

 

SpaBalancer SpaPerfum Lavendel

In de oudheid kenden de Romeinen al de deugden van lavendelolie, die zowel ontspannend als stimulerend werkt. Oorspronkelijk afkomstig uit het primitieve Perzië, kwam lavendel via de Canarische Eilanden in Frankrijk aan. Vandaag de dag zijn de uitgestrekte lavendelvelden van de Provence in Zuid-Frankrijk over de hele wereld bekend. De etherische oliën van lavendel zijn heilzaam voor lichaam en geest, vooral door hun kalmerende werking. Het remmen van ontstekingen en het stimuleren van de celvernieuwing, lavendel verlicht roodheid of brandwonden. De geur vermindert de stress en de spier- en mentale spanning. Het herbalanceren, lavendel werkt als een antidepressivum; het zal u stimuleren of kalmeren, afhankelijk van uw behoeften. Laadt u de batterijen op, ontspant u zich en vult u zich met een goed humeur in het weldadige water van een lavendelbad.

Verdere links naar "SpaBalancer parfumset "Organisch""
Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

SpaParfum Citrus

WARNING
 
Bevat: Eucalyptus maculata citriodora, ext., lavendelolie, Citroengrasolie
 
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
 
P101 Indien medisch advies nodig is, dient u de verpakking of het etiket van het product bij de hand te hebben.
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
P302+P352 IF ON SKIN: Met veel water/zeep wassen.
P305+P351+P338 IN EYEN: Voorzichtig enkele minuten met water spoelen. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.
P313 Medisch advies/aandacht vragen.
P501 Inhoud/verpakking volgens de plaatselijke/nationale voorschriften afvoeren.
 
SpaParfum Orange
Gevaar
 
Bevat: (R)-p-mentha-1,8-dieen (CAS: 5989-27-5, EC: 227-813-5, Index: 601-029-00-7), citral (CAS: 5392-40-5, EC: 226-394-6, Index: 605-019-00-3)
 
H226  Ontvlambare vloeistof en damp.
H304  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315  Veroorzaakt huidirritatie.
H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H410  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P102  Buiten het bereik van kinderen houden.
P210  Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P240  Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241  Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…]apparatuur gebruiken.
P261  Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P301 + P310 + P331  NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken.
P303 + P361 + P353  BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P405  Achter slot bewaren.
P501  Inhoud/bak afvoeren overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale wetgeving.
 
SpaParfum Lavendel
Gevaar
 
Bevat: oliën, lavandine (CAS: 8022-15-9)
 
H304  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315  Veroorzaakt huidirritatie.
H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319  Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H400  Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P301 + P310  NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen
P302 + P352  BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305 + P351 + P338  BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333 + P313  Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337 + P313  Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501  Inhoud/bak afvoeren overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale wetgeving.
Lees, schrijf en bespreek beoordelingen...meer
Klantbeoordelingen voor "SpaBalancer parfumset "Organisch""
Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle vrijgegeven.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

!!! SpaParfum Citrus WARNING   Bevat: Eucalyptus maculata citriodora, ext.,...meer
Laatst bekeken