Dataprivacy

Verklaring gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op deze website in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is Barbara Uhsadel, Gärtnerstrasse 90, 25469 Halstenbek, Germany, Tel.: 04101 - 58 68 37, Fax: 040 - 380 178 620 26, E-Mail: info@aqua-whirlpools.de. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Deze website gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke). Een versleutelde verbinding herkent u aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in de browserlijn.

2) Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt

Wanneer u onze website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier van informatie voorziet, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server stuurt (zogenaamde "server-logbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van de toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u naar de pagina kwam
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikte IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

Verwerking vindt plaats volgens art. 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op andere wijze gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor de logbestanden van de server achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik.

3) Cookies

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op diverse pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw mobiele apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw terminal staan en stellen ons of onze partnerbedrijven (cookies van derden) in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze in individuele mate specifieke gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelmandje voor een later bezoek aan de website). Indien persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele door ons geïmplementeerde cookies, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub b AVG, hetzij ter uitvoering van de overeenkomst, hetzij in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG ter bescherming van onze rechtmatige belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.

We kunnen samenwerken met reclamepartners die ons helpen om onze website voor u interessanter te maken. Hiervoor worden cookies van partnerbedrijven ook op uw harde schijf (cookies van derden) opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Als we met de bovengenoemde reclamepartners samenwerken, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de informatie die in elk geval wordt verzameld in de volgende paragrafen.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en dat u individueel kunt beslissen of u cookies accepteert of niet accepteert in bepaalde gevallen of in het algemeen. Elke browser is anders in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de betreffende browsers onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&amp%3Bhlrm=nl
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=nl_NL
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als cookies niet worden geaccepteerd.

4) Contacterend

In het kader van het contact met ons (bijv. via het contactformulier of e-mail) worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u aflezen aan het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of om contact op te nemen met de technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons rechtmatig belang om uw verzoek te beantwoorden in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f AVG. Indien uw contactpersoon streeft naar het sluiten van een overeenkomst is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking art. 6 lid 1 sub b AVG. Uw gegevens worden gewist na de laatste verwerking van uw aanvraag; dit is het geval indien uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke opslagverplichtingen tegenover staan.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening en voor contractverwerking

Volgens artikel 6 lid 1 sub b AVG blijven persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden indien u deze aan ons verstrekt ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst of het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, kunt u aflezen aan de hand van de verschillende invoerformulieren. Het is mogelijk om uw klantaccount te allen tijde te verwijderen en dit kan door een bericht te sturen naar het hierboven vermelde adres van de verantwoordelijke persoon. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken deze voor contractverwerking. Na volledige verwerking van het contract of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens met inachtneming van fiscale en commerciële bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens door onze site is gereserveerd, waarvan wij u hieronder op de hoogte zullen stellen.

6) Gebruik van uw gegevens voor directe reclame

Nieuwsbriefversand via CleverReach

Onze e-mailnieuwsbrief wordt verzonden door de technische dienstverlener CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede ("CleverReach"), waaraan wij uw gegevens doorgeven die u bij de registratie van de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze openbaarmaking geschiedt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f AVG en dient ons rechtmatig belang bij het gebruik van een effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. De gegevens die u invult voor een nieuwsbriefabonnement (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland en Ierland.

CleverReach gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te versturen en statistisch te evalueren. Voor evaluatiedoeleinden bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, die enkelpixel afbeeldingsbestanden vertegenwoordigen die op onze website zijn opgeslagen. Hiermee kunt u bepalen of er een nieuwsbrief is geopend en op welke links is geklikt. Met behulp van de zogenaamde conversie tracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf gedefinieerde actie (bijvoorbeeld aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden na het klikken op de link in de nieuwsbrief. Daarnaast wordt technische informatie vastgelegd (bijv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend pseudonymisiert en zijn niet gekoppeld aan uw verdere persoonlijke gegevens, een directe persoonlijke relatie is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyse van nieuwsbrief campagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvangers.

Indien u zich voor statistische evaluatiedoeleinden tegen de data-analyse wilt verzetten, dient u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Met CleverReach hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten waarin wij CleverReach verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

Hier kunt u meer lezen over de data-analyse van CleverReach:
https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/
U kunt het privacybeleid van CleverReach hier bekijken:
https://www.cleverreach.com/en/data-security/.

7) Gegevensverwerking voor orderverwerking

7.1 Voor het uitvoeren van uw opdracht werken wij samen met de volgende dienstverleners, die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij het uitvoeren van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractverwerking aan de bij de levering ingeschakelde transporteur doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij zullen uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking doorgeven aan de gecontracteerde kredietinstelling, indien dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Indien er een beroep wordt gedaan op betalingsdienstaanbieders, informeren wij u hier uitdrukkelijk over. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

7.2 Gebruik van betalingsdienstaanbieders

- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, domiciliëring via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). De overdracht geschiedt overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b AVG en slechts voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
PayPal reserves the right to carry out credit checks for the payment methods credit card via PayPal, direct debit via PayPal or - if offered - "purchase on account" or "payment by instalments" via PayPal. For this purpose, your payment data may be passed on to credit agencies on the basis of PayPal's legitimate interest in determining your solvency in accordance with Art. 6 Para. 1 letter f AVG. PayPal uses the result of the credit assessment in relation to the statistical probability of non-payment for the purpose of deciding on the provision of the respective payment method. The credit report can contain probability values (so-called score values). If score values are included in the result of the credit report, they are based on a scientifically recognised mathematical-statistical procedure. The calculation of the score values includes, but is not limited to, address data. For further information on data protection law, including the credit agencies used, please refer to PayPal's data protection declaration: PayPal behoudt zich het recht voor om krediet controles uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, domiciliëring via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Hiertoe kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter f AVG. PayPal gebruikt de resultaten van de kredietbeoordeling in relatie tot de statistische kans op wanbetaling om te beslissen over het aanbieden van de respectieve betalingsmethode. De creditnota kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Indien in de creditnota scorewaarden worden opgenomen, worden deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de gebruikte kredietbeoordelaars, verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele verwerking van betalingen.
- Stripe
Indien u kiest voor een betaalmiddel van de betaaldienstverlener Stripe, dan wordt de betaling verwerkt door de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ierland, aan wie wij uw bestelgegevens (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) doorgeven conform art. 6 lid 1 sub b AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Voor meer informatie over het privacybeleid van Stripe, ga naar https://stripe.com/de/terms

8) Gebruik van sociale media: Video's

Gebruik van YouTube-video's

Deze website maakt gebruik van de Youtube-inbeddingsfunctie om video's weer te geven en af te spelen van de aanbieder "Youtube", die behoort tot Google LLC, 1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de provider pas bij het afspelen van de video('s) de opslag van de gebruikersinformatie start. Als het afspelen van ingesloten YouTube-video's wordt gestart, gebruikt de provider "YouTube-cookies" om informatie over het gedrag van de gebruiker te verzamelen. Volgens "Youtube" dienen deze onder meer om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld wanneer u op een video klikt. Als u niet aan uw profiel op YouTube wilt worden gekoppeld, moet u zich eerst afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG op basis van het legitieme belang van Google bij de invoeging van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerp van haar website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Ongeacht de weergave van de ingebedde video's, wordt bij elke toegang tot deze website een verbinding met het Google-netwerk "DoubleClick" tot stand gebracht, die verdere gegevensverwerkingsactiviteiten kan initiëren zonder onze invloed.

Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de Amerikaanse gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij "YouTube" vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder onder: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy

9) Webanalyseservices

Google (Universal) Analytics

- Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die een anonimisering van het IP-adres door verkorting verzekert en een directe persoonlijke relatie uitsluit. Als gevolg van de uitbreiding wordt uw IP-adres eerder door Google in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkleind. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In deze uitzonderingsgevallen wordt deze verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons legitiem belang bij statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.
Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die onder de volgende link beschikbaar is:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Als alternatief voor de browser plug-in of in browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een opt-out cookie in te stellen die toekomstige verzameling door Google Analytics op deze website zal voorkomen (deze opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics uitschakelen
Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de Amerikaanse gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

10) Gereedschap en Diversen

Google Web Fonts

Deze site maakt gebruik van weblettertypen van Google LLC, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google") om lettertypen uniform weer te geven. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webblettertypen in zijn browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is geopend. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, letter f AVG. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de Amerikaanse gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

11) Rechten van de betrokkene

11.1 Het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten van de betrokkenen (recht op informatie en interventie) ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht op informatie op grond van art. 15 AVG: In het bijzonder heeft u recht op toegang tot uw door ons verwerkte persoonsgegevens, de doeleinden van verwerking, de categorieën verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagtermijn en/of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, annulering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, een klacht bij een toezichthoudende instantie, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de logica in kwestie en de reikwijdte ervan voor u en de gewenste effecten van een dergelijke verwerking, alsmede uw recht op informatie, welke waarborgen er bestaan in overeenstemming met artikel 46 AVG wanneer uw gegevens worden doorgegeven aan derde landen;
 • Correctierecht conform art. 16 AVG: U heeft recht op onmiddellijke verbetering van onjuiste gegevens over u en/of aanvulling van uw door ons opgeslagen onvolledige gegevens;
 • Recht op verwijdering op grond van Art. 17 AVG: U heeft het recht te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens indien wordt voldaan aan de vereisten van Art. 17 lid 1 AVG. Dit recht is echter niet van toepassing, met name indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting om redenen van algemeen belang of voor het doen gelden, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;
 • Recht op beperking van de verwerking op grond van art. 18 AVG: U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen zolang de juistheid van uw betwiste gegevens wordt geverifieerd, als u weigert uw gegevens te wissen vanwege ontoelaatbare gegevensverwerking en in plaats daarvan om de beperking van de verwerking van uw gegevens verzoekt, als u uw gegevens nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, als we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat we het doel hebben bereikt of als u bezwaar hebt gemaakt op grond van uw specifieke situatie, zolang nog niet duidelijk is of onze legitieme redenen prevaleren;
 • Recht op informatie overeenkomstig art. 19 AVG: Indien u gebruik hebt gemaakt van uw recht om de verwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking te laten corrigeren, wissen of beperken, is hij verplicht alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze verbetering of wissen van de gegevens of van beperkingen op de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om van deze ontvangers op de hoogte te worden gesteld.
 • Recht op gegevensoverdracht op grond van art. 20 AVG: U hebt het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen, voor zover dit technisch mogelijk is;
 • Recht op herroeping van de overeenkomstig art. 7 lid 3 AVG gegeven toestemming: U heeft het recht om de toestemming voor de verwerking van gegevens die eenmaal zijn gegeven te allen tijde met ingang van de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onverwijld verwijderen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. 4. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking is uitgevoerd;
 • Recht van beroep krachtens artikel 77 AVG: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of een vermoedelijke inbreuk pleegt, onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

11.2 RECHT OP BEZWAAR

INDIEN WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN ONS OVERWEGENDE GERECHTVAARDIGDE BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST OP GROND VAN UW SPECIFIEKE SITUATIE.
WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS TE STAKEN. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR DE VERWERKING VERDER TE VERWERKEN INDIEN WIJ KUNNEN AANTONEN DAT ER DWINGENDE REDENEN ZIJN OM DE VERWERKING TE BESCHERMEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN HUN BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN IN TE STELLEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

ALS WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. U KUNT DE TEGENSTRIJDIGHEID ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, STOPPEN WIJ MET HET VERWERKEN VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN.

12) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectieve wettelijke bewaartermijnen (bv. commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het initiëren van het contract en/of er geen legitiem belang meer is van onze kant bij de verdere opslag.