Herroepingsrecht

Herroepingsinstructie

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.
De bedenktermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaken in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, dient u contact met ons op te nemen:

Bedrijf Aqua-Whirlpools
Eigenaar: Dipl.Betriebswirtin Barbara Uhsadel
Verbindungsweg 42
25469 Halstenbek
Fax.: 040 - 380 178 620 26
E-mail: info(at)aqua-whirlpools.de

door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief, fax of e-mail per post) van uw besluit om zich uit deze overeenkomst terug te trekken. U kunt hiervoor het bijgevoegde annuleringsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. Als u gebruik maakt van deze optie, sturen wij u onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een bevestiging van ontvangst van deze herroeping.

Gevolgen van de intrekking

Als u deze Overeenkomst annuleert, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten als gevolg van het kiezen van een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaard levering door ons aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop we bericht van uw annulering van deze Overeenkomst. Wij zullen voor deze terugbetaling dezelfde betaalmiddelen gebruiken als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u kunt bewijzen dat u de goederen hebt geretourneerd, als dat eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons retourneren of overhandigen. De termijn wordt in acht genomen als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen. Zij zijn slechts aansprakelijk voor enig waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de aard, de hoedanigheid en de werking van de goederen.

Let op:

Stuur ons een Mail voordat u terugkeert.
Vermijd beschadiging en verontreiniging van de goederen. Retourneer de goederen indien mogelijk in de originele verpakking met alle accessoires en alle verpakkingscomponenten. Heeft u de originele verpakking niet meer, zorg dan voor een geschikte verpakking om transportschade te voorkomen.
Bovenstaande modaliteiten zijn geen voorwaarde voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.