SpaBalancer UltraShock

SpaBalancer UltraShock
46,90€
Inhoud: 1 Liter

Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten

Klaar voor onmiddellijke verzending, leveringstijd circa 1-3 werkdagen (ma - vr)**

Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
* Dit artikel wordt met DHL verzonden. Voor alle artikelen die met DHL worden verzonden, worden de verzendkosten verminderd met € 5,90 voor goederen met een pakketwaarde van € 75 of meer.
 • SB1002
Bezoek de pagina van de  SpaBalancer  fabrikant. Koop UltraShock nooit uit voorraad....meer

Productinformatie "SpaBalancer UltraShock"

Bezoek de pagina van de SpaBalancer fabrikant.

Koop UltraShock nooit uit voorraad. UltraShock heeft een beperkte levensduur. Het verliest ongeveer 8 tot 10% efficiëntie per maand.


 

Zeer belangrijke opmerking !

UltraShock is een mengsel van stoffen die permanent zuurstof produceren. Deze zuurstof wordt afgevoerd via een ontgassingsdop, zodat geen hoge druk in de fles wordt opgebouwd. Bij horizontaal transport en hoge temperaturen kan overdruk ontstaan en kan UltraShock ontsnappen. Daarom hebben wij UltraShock voor de veiligheid ook in een plastic zak gedaan.

Als UltraShock uit de fles gelekt heeft, kunt u het nog steeds gebruiken. Het is nog steeds 100% effectief. Haal de fles voorzichtig uit de zak en spoel hem om met water. Let op: Het product is sterk blekend. Laat het niet op meubels, vloeren of kleren komen, want dat kan bleekvlekken en gaten veroorzaken.

Nooit liggend opslaan! Dit leidt tot overdruk in de fles en lekkage van de UltraShock.


 

Wat is UltraShock?

UltraShock is een reinigingsmiddel op basis van actieve zuurstof. Het is vijf maal zo sterk als chloor. Ultra shock doodt op betrouwbare wijze ziektekiemen, bacteriën, en legionella. Ook met biofilm wordt korte metten gemaakt door UltraShock.

Wanneer zou u UltraShock moeten gebruiken?

1) Als u voor de eerste keer de whirlpool gevuld heeft. 
2) Als het water niet kristalhelder is. 
3) Als het water muf of onaangenaam ruikt. 
4) Als er slijmerige aanslag op de wanden van het bubbelbad zit. 
5) Als het water schuimt. 
6) Na een whirlpoolparty. Als het water te sterk vervuild is.

Het is ook mogelijk om de whirlpool te desinfecteren door alleen UltraShock te gebruiken. Dit wordt bijvoorbeeld aanbevolen bij bubbelbaden uit hout, zonder filterinstallatie.

Hoe voer ik een shockbehandeling uit?

Voeg 50 ml UltraShock toe aan het water voor iedere 1000 liter waterinhoud. De exacte hoeveelheid hangt af van de mate van vervuiling van de whirlpool. Laat de pompen enkele minuten werken. Als de verontreiniging de volgende dag niet is verdwenen, herhaalt u de shockbehandeling. Wacht met het toevoegen van SpaBalancer tot de concentratie van UltraShock nul is. Gebruik SpaBalancer en UltraShock niet tegelijkertijd. De beide middelen zullen elkaar neutraliseren.

Hoe meet ik UltraShock?

Hoewel UltraShock een reinigingsmiddel is op basis van actieve zuurstof, kunt u gebruik maken van teststrips of testtabletten om het chloorgehalte te meten. De waarde die u afleest deelt u door drie. Zo stelt u de concentratie UltraShock in het water vast.

Mag ik in het bubbelbad gaan terwijl er UltraShock in het water zit?

De concentratie van UltraShock mag niet hoger zijn dan 5 mg/l (ppm/l). Dan kunt u de whirlpool gewoon gebruiken. Indien de concentratie hoger is kan dit leiden tot een geïrriteerde huid.

UltraShock als nareiniger voor het filter

UltraShock dient ook gebruikt te worden om filters een nabehandeling te geven. Het oxideert alle overgebleven verontreinigingen en kiemen en maakt het filter weer 100% bacterievrij. Nadat u het filter een nacht in een filterreinigingsmiddel hebt gelegd en goed hebt uitgespeld, legt u het filter een nacht lang in een UltraShock-oplossing. Gebruik daarvoor 25 ml UltraShock op 10 liter water. Het filter dient volledig te worden bedekt. De volgende dag spoelt u het filter grondig door en laat u het opdrogen.

Aanvullende reiniging bij problematische whirlpools zoals bijv. softubs

Bij het gebruik van SpaBalancer is het belangrijk dat er voldoende wordt gefilterd (minstens 6 uur per dag) en dat het filter schoon is. Bij sommige bubbelbaden zoals bijv. softubs kan de looptijd van het filter niet worden ingesteld. Dit kan leiden tot glibberige ophopingen en vertroebeling. In deze gevallen kan er regelmatig een shockbehandeling worden uitgevoerd indien dat noodzakelijk is.

SpaBalancer UltraShock als enig desinfectiemiddel

U kunt UltraShock ook gebruiken als enig desinfectiemiddel, zonder SpaBalancer. Dit is vaak het geval bij whirlpools zonder filterinstallaties, zoals uit hout opgetrokken bubbelbaden. Voeg na gebruik van het bubbelbad per persoon 10 ml UltraShock toe aan het water (bij 3 personen maakt dat 30 ml). Omdat UltraShock niet bezinkt, dient u om de drie dagen 10 ml UltraShock aan het water toevoegen wanneer u de whirlpool niet gebruikt.

Houdbaarheid
SpaBalancer UltraShock verliest ongeveer 8-10% van zijn effectiviteit per maand en heeft een maximale houdbaarheid van 1 jaar. Het moet rechtopstaand worden bewaard op een koele, donkere plaats. De aangegeven hoeveelheden moeten worden verhoogd ter compensatie van de vermindering van de doeltreffendheid als gevolg van de overschrijding van de vervaldatum. Onder de bodem van elke fles zit een etiket met de vervaldatum.

Produktfilter: Wasserreinigung & Desinfektion
Verdere links naar "SpaBalancer UltraShock"
Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.
Lees, schrijf en bespreek beoordelingen...meer
Klantbeoordelingen voor "SpaBalancer UltraShock"
Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle vrijgegeven.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

SDB UltraShock
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
 
 • Signaalwoord: gevaar
 • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H302 + H312 + H332 Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing
 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.
 • EUH206 Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken; er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P264 Na gebruik zorgvuldig handen wassen.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een gemachtigd bedrijf voor afvalverwijdering.
Bevat:
 • Natriumhypochlorietoplossing, 4,5-11,5% actieve CI
 • Natriumchloriet
Laatst bekeken