SpaBalancer SpaPerfume Pina Colada

SpaBalancer SpaPerfume Pina Colada
29,90€
Inhoud: 1 Stück

Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten

Klaar voor onmiddellijke verzending, leveringstijd circa 1-3 werkdagen (ma - vr)**

Geurbeleving
discreetintensief
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
* Dit artikel wordt met DHL verzonden. Voor alle artikelen die met DHL worden verzonden, worden de verzendkosten verminderd met € 5,90 voor goederen met een pakketwaarde van € 75 of meer.
  • SB1096
Puur vakantiegevoel! Geniet van de Caribische klassieker op een heel andere manier en dompel...meer

Productinformatie "SpaBalancer SpaPerfume Pina Colada"

Puur vakantiegevoel! Geniet van de Caribische klassieker op een heel andere manier en dompel je onder in een wereld van tropisch fruit en bloemige noten met het Pina Colada spa parfum.
Het heerlijk fruitige aroma van ananas met een sensueel vleugje kokosnoot roept een vakantiestemming op in uw whirlpool en nodigt uit om te ontspannen en te dromen.

Onze SpaBalancer ScentPad bestaat uit pure etherische oliën zonder toevoeging van alcohol, emulgatoren of conserveringsmiddelen. De pad bestaat uit een high-tech materiaal dat de etherische oliën absorbeert. Het geeft de vluchtige en geurige bestanddelen vrij in het water en houdt de zware oliën vast. Dit betekent dat uw water aangenaam ruikt naar de geuren, maar dat er zich geen afzettingen of afvalproducten in het water kunnen ophopen.

Haal het geurkussen uit de verpakking en plaats het in de filterkamer. Als uw whirlpool geen filterkamer heeft, kunt u de pad ook in het water in de whirlpool plaatsen. Laat het kompres in de spa tot het water de gewenste geurintensiteit heeft. Plaats het kompres terug in de vacuümverpakking en sluit het met de bijgeleverde clipsluiting.
Herhaal dit proces als het water de gewenste geurintensiteit verliest.

De geur in de pad gaat 4 tot 8 weken mee, afhankelijk van de gewenste intensiteit.

Verdere links naar "SpaBalancer SpaPerfume Pina Colada"
Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.
Gevaar
 
Bevat: 
oranje, zoet, ext. (CAS: 8028-48-6, EC: 232-433-8)
(R)-p-mentha-1,8-dieen (CAS: 5989-27-5, EC: 227-813-5, Index: 601-029-00-7)
linalylacetaat (CAS: 115-95-7, EC: 204-116-4)
linalool (CAS: 78-70-6, EC: 201-134-4, Index: 603-235-00-2)
2-methyl-3-(3,4-methyleendioxyfenyl)propanal (CAS: 1205-17-0, EC: 214-881-6)
4-tert-butylcyclohexylacetaat (CAS: 32210-23-4, EC: 250-954-9)
geraniol (CAS: 106-24-1, EC: 203-377-1)
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one (CAS: 54464-57-2, EC: 259-174-3)
citral (CAS: 5392-40-5, EC: 226-394-6, Index: 605-019-00-3)
3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-een (CAS: 13466-78-9, EC: 236-719-3)
linalool (CAS: 78-70-6, EC: 201-134-4, Index: 603-235-00-2)
citronellol (CAS: 106-22-9, EC: 203-375-0)
alpha-pineen (CAS: 80-56-8, EC: 201-291-9)
cumarine (CAS: 91-64-5, EC: 202-086-7)
β,4-dimethylcyclohex-3-een-1-propan-1-al (CAS: 6784-13-0, EC: 229-846-0)
 
H226  Ontvlambare vloeistof en damp.
H304  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315  Veroorzaakt huidirritatie.
H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H410  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P102  Buiten het bereik van kinderen houden.
P210  Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P241  Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…apparatuur gebruiken.
P261  Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273  Voorkom lozing in het milieu.
P280  Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 + P310  NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen
P303 + P361 + P353  BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P331  GEEN braken opwekken.
P405  Achter slot bewaren.
P501  Inhoud/bak afvoeren overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale wetgeving.
Lees, schrijf en bespreek beoordelingen...meer
Klantbeoordelingen voor "SpaBalancer SpaPerfume Pina Colada"
Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle vrijgegeven.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

!!! Gevaar   Bevat:  oranje, zoet, ext. (CAS: 8028-48-6, EC: 232-433-8)...meer
Laatst bekeken