SpaBalancer SpaPerfume Pijnboom

SpaBalancer SpaPerfume Pijnboom
29,90€
Inhoud: 1 Stück

Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten

Klaar voor onmiddellijke verzending, leveringstijd circa 1-3 werkdagen (ma - vr)**

Geurbeleving
discreetintensief
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
* Dit artikel wordt met DHL verzonden. Voor alle artikelen die met DHL worden verzonden, worden de verzendkosten verminderd met € 5,90 voor goederen met een pakketwaarde van € 75 of meer.
  • SB1093
Aangenaam fris, ontspannend en bevrijdend - dit is de beste manier om de badervaring te...meer

Productinformatie "SpaBalancer SpaPerfume Pijnboom"

Aangenaam fris, ontspannend en bevrijdend - dit is de beste manier om de badervaring te beschrijven met de geur van onze SpaPerfum Pine.
Het onmiskenbare, balsamico-pijnboomaroma met de kenmerkende hint van menthol wordt over het algemeen als zeer aangenaam ervaren bij ademhalingsproblemen en, vanwege de ontspannende werking, ook bij spierpijn. Een ander mooi aspect van deze harsachtige-frisse naaldboomgeur waar je gebruik van moet maken: De kwaliteit van de slaap kan worden verbeterd door het kalmerende, stemmingsverhogende effect. 
 
 

Onze SpaBalancer ScentPad bestaat uit pure etherische oliën zonder toevoeging van alcohol, emulgatoren of conserveringsmiddelen. De pad bestaat uit een high-tech materiaal dat de etherische oliën absorbeert. Het geeft de vluchtige en geurige bestanddelen vrij in het water en houdt de zware oliën vast. Dit betekent dat uw water aangenaam ruikt naar de geuren, maar dat er zich geen afzettingen of afvalproducten in het water kunnen ophopen.

Haal het geurkussen uit de verpakking en plaats het in de filterkamer. Als uw whirlpool geen filterkamer heeft, kunt u de pad ook in het water in de whirlpool plaatsen. Laat het kompres in de spa tot het water de gewenste geurintensiteit heeft. Plaats het kompres terug in de vacuümverpakking en sluit het met de bijgeleverde clipsluiting.
Herhaal dit proces als het water de gewenste geurintensiteit verliest.

De geur in de pad gaat 4 tot 8 weken mee, afhankelijk van de gewenste intensiteit.

Verdere links naar "SpaBalancer SpaPerfume Pijnboom"
Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.
Gevaar
 
Enthält: alpha-pineen (CAS: 80-56-8, EC: 201-291-9), 3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-een (CAS: 13466-78-9, EC: 236-719-3), 1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methyleen-1,4-methanoazuleen (CAS: 475-20-7, EC: 207-491-2), (S)-p-mentha-1,8-dieen (CAS: 5989-27-5, EC: 227-813-5, Index: 601-029-00-7)
terpinoleen (CAS: 586-62-9, EC: 209-578-0), (R)-5-izopropil-2-metillcikloheksa-1,3-dieen (CAS: 4221-98-1, EC: 224-167-6), beta-pineen (CAS: 127-91-3, EC: 204-872-5), 1-isopropyl-4-methylbenzeen (CAS: 99-87-6, EC: 202-796-7), Kruidnagel, ext. (CAS: 84961-50-2, EC: 284-638-7), Pine, Pinus mugo, ext. (CAS: 90082-72-7, EC: 290-163-6)
 
H226  Ontvlambare vloeistof en damp.
H304  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315  Veroorzaakt huidirritatie.
H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H410  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P102  Buiten het bereik van kinderen houden.
P210  Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P301 + P310 + P331  NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken.
P303 + P361 + P353  BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P321  Specifieke behandeling vereist (zie de instructies op dit etiket).
P362 + P364  Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P405  Achter slot bewaren.
P501  Inhoud/bak afvoeren overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale wetgeving.
Lees, schrijf en bespreek beoordelingen...meer
Klantbeoordelingen voor "SpaBalancer SpaPerfume Pijnboom"
Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle vrijgegeven.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

!!! Gevaar   Enthält:  alpha-pineen (CAS: 80-56-8, EC: 201-291-9), ...meer
Laatst bekeken