SpaBalancer SpaPerfume Orchidee

SpaBalancer SpaPerfume Orchidee
26,90€
Inhoud: 1 Stück

Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten

Klaar voor onmiddellijke verzending, leveringstijd circa 1-3 werkdagen (ma - vr)**

Geurbeleving
discreetintensief
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
* Dit artikel wordt met DHL verzonden. Voor alle artikelen die met DHL worden verzonden, worden de verzendkosten verminderd met € 5,90 voor goederen met een pakketwaarde van € 75 of meer.
  • SB1092
De onvergelijkbaar delicate geur van de orchidee ontwikkelt een unieke sfeer van geborgenheid,...meer

Productinformatie "SpaBalancer SpaPerfume Orchidee"

De onvergelijkbaar delicate geur van de orchidee ontwikkelt een unieke sfeer van geborgenheid, liefde en tederheid. Geniet van de romige geur van de orchidee, die een heerlijk gevoel van frisheid en zuiverheid achterlaat.
 

Onze SpaBalancer ScentPad bestaat uit pure etherische oliën zonder toevoeging van alcohol, emulgatoren of conserveringsmiddelen. De pad bestaat uit een high-tech materiaal dat de etherische oliën absorbeert. Het geeft de vluchtige en geurige bestanddelen vrij in het water en houdt de zware oliën vast. Dit betekent dat uw water aangenaam ruikt naar de geuren, maar dat er zich geen afzettingen of afvalproducten in het water kunnen ophopen.

Haal het geurkussen uit de verpakking en plaats het in de filterkamer. Als uw whirlpool geen filterkamer heeft, kunt u de pad ook in het water in de whirlpool plaatsen. Laat het kompres in de spa tot het water de gewenste geurintensiteit heeft. Plaats het kompres terug in de vacuümverpakking en sluit het met de bijgeleverde clipsluiting.
Herhaal dit proces als het water de gewenste geurintensiteit verliest.

De geur in de pad gaat 4 tot 8 weken mee, afhankelijk van de gewenste intensiteit.

Verdere links naar "SpaBalancer SpaPerfume Orchidee"
Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.
Waarschuwing
 
Bevat: linalool (CAS: 78-70-6, EC: 201-134-4, Index: 603-235-00-2), linalylacetaat (CAS: 115-95-7, EC: 204-116-4), benzeen, 1-methoxy-4-(1-propenyl) (CAS: 104-46-1, EC: 203-205-5), beta-pineen (CAS: 127-91-3, EC: 204-872-5), eucalyptol (CAS: 470-82-6, EC: 207-431-5), (S)-p-mentha-1,8-dieen (CAS: 5989-27-5, EC: 227-813-5, Index: 601-029-00-7), citronellol (CAS: 106-22-9, EC: 203-375-0), p-menthaan-3-on (CAS: 10458-14-7, EC: 233-944-9), geraniol (CAS: 106-24-1, EC: 203-377-1)
 
H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319  Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411  Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P102  Buiten het bereik van kinderen houden.
P261  Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264  Na het werken met dit product grondig wassen.
P273  Voorkom lozing in het milieu.
P280  Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338  BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333 + P313  Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337 + P313  Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501  Inhoud/bak afvoeren overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale wetgeving.
Lees, schrijf en bespreek beoordelingen...meer
Klantbeoordelingen voor "SpaBalancer SpaPerfume Orchidee"
Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle vrijgegeven.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

!!! Waarschuwing   Bevat: linalool (CAS: 78-70-6, EC: 201-134-4, Index:...meer
Laatst bekeken