SpaBalancer SpaPerfume Orange

SpaBalancer SpaPerfume Orange
26,90€
Inhoud: 1 Stück

Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten

Klaar voor onmiddellijke verzending, leveringstijd circa 1-3 werkdagen (ma - vr)**

Geurbeleving
discreetintensief
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
* Dit artikel wordt met DHL verzonden. Voor alle artikelen die met DHL worden verzonden, worden de verzendkosten verminderd met € 5,90 voor goederen met een pakketwaarde van € 75 of meer.
 • SB1094
Sappig en fris, maar tegelijkertijd zacht zoet en fruitig - de SpaPerfum Orange is een echte...meer

Productinformatie "SpaBalancer SpaPerfume Orange"

Sappig en fris, maar tegelijkertijd zacht zoet en fruitig - de SpaPerfum Orange is een echte geluksbrenger.
Want sinaasappels doen ons denken aan het zuiden en de Middellandse Zee en verspreiden zo automatisch een zonnige stemming. Niet voor niets is de sinaasappel een van de meest populaire vruchten in Europa, met zijn karakteristieke geur die onmiddellijk herkenbaar is.
De warme en toch frisse sinaasappelgeur wordt niet alleen, maar vooral in de winter als aangenaam ervaren. Het heeft een positief effect op lichaam en ziel en zorgt zo voor een aangename ontspanning van het hele lichaam.
 
 

Onze SpaBalancer ScentPad bestaat uit pure etherische oliën zonder toevoeging van alcohol, emulgatoren of conserveringsmiddelen. De pad bestaat uit een high-tech materiaal dat de etherische oliën absorbeert. Het geeft de vluchtige en geurige bestanddelen vrij in het water en houdt de zware oliën vast. Dit betekent dat uw water aangenaam ruikt naar de geuren, maar dat er zich geen afzettingen of afvalproducten in het water kunnen ophopen.

Haal het geurkussen uit de verpakking en plaats het in de filterkamer. Als uw whirlpool geen filterkamer heeft, kunt u de pad ook in het water in de whirlpool plaatsen. Laat het kompres in de spa tot het water de gewenste geurintensiteit heeft. Plaats het kompres terug in de vacuümverpakking en sluit het met de bijgeleverde clipsluiting.
Herhaal dit proces als het water de gewenste geurintensiteit verliest.

De geur in de pad gaat 4 tot 8 weken mee, afhankelijk van de gewenste intensiteit.

Produktfilter: Whirlpool Düfte
Verdere links naar "SpaBalancer SpaPerfume Orange"
Gevaar
 
Bevat: (R)-p-mentha-1,8-dieen (CAS: 5989-27-5, EC: 227-813-5, Index: 601-029-00-7), citral (CAS: 5392-40-5, EC: 226-394-6, Index: 605-019-00-3)
 
H226  Ontvlambare vloeistof en damp.
H304  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315  Veroorzaakt huidirritatie.
H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H410  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P102  Buiten het bereik van kinderen houden.
P210  Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P240  Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241  Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…]apparatuur gebruiken.
P261  Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P301 + P310 + P331  NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken.
P303 + P361 + P353  BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P405  Achter slot bewaren.
P501  Inhoud/bak afvoeren overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale wetgeving.
Lees, schrijf en bespreek beoordelingen...meer
Klantbeoordelingen voor "SpaBalancer SpaPerfume Orange"
Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle vrijgegeven.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

!!! Gevaar   Bevat: (R)-p-mentha-1,8-dieen (CAS: 5989-27-5, EC: 227-813-5, Index:...meer
SDB SpaParfum Orange
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
    
    
    
 • Signaalwoord: gevaar
 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
 • P241 Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…]apparatuur gebruiken.
 • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P301 + P310 + P331 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken.
 • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P405 Achter slot bewaren.
 • P501 Inhoud/bak afvoeren overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale wetgeving.
Bevat:
 • (R)-p-mentha-1,8-dieen
 • citral
Laatst bekeken