SpaBalancer SpaParfum Mango

SpaBalancer SpaParfum Mango
26,90€
Inhoud: 1 Stück

Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten

Klaar voor onmiddellijke verzending, leveringstijd circa 1-3 werkdagen (ma - vr)**

Geurbeleving
discreetintensief
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
* Dit artikel wordt met DHL verzonden. Voor alle artikelen die met DHL worden verzonden, worden de verzendkosten verminderd met € 5,90 voor goederen met een pakketwaarde van € 75 of meer.
  • SB1043
Mango - exotisch en verleidelijk   De zonnige gele mango komt oorspronkelijk uit...meer

Productinformatie "SpaBalancer SpaParfum Mango"

Mango - exotisch en verleidelijk
 
De zonnige gele mango komt oorspronkelijk uit Azië en betovert met een aromatisch zoet parfum. In India wordt de mango al vele duizenden jaren gekweekt en wordt hij vereerd als de"vrucht van de goden".  Laat je meeslepen door fruitige, zachte en exotische geuren. Droom zelf in de tropische zomer met de SpaPerfum Mango. Een heerlijk verwencadeau om te ontspannen in het bubbelbad.
 
Onze SpaBalancer ScentPad bestaat uit pure essentiële oliën zonder toevoeging van alcohol, emulgatoren of conserveringsmiddelen. De pad is gemaakt van een high-tech materiaal dat de essentiële oliën absorbeert. Het geeft de vluchtige en geurige componenten vrij in het water en houdt de zware oliën vast. Dit betekent dat uw water aangenaam ruikt naar de geuren, maar dat er zich geen afzettingen of afvalproducten in het water kunnen ophopen.
 
Verwijder het geurkussen uit de verpakking en plaats het in de filterkamer. Als uw whirlpool niet over een filterkamer beschikt, kunt u de pad ook in het water in de whirlpool plaatsen. Laat het kompres in de spa zitten totdat het water de gewenste geurintensiteit heeft. Plaats het kompres terug in de vacuümverpakking en sluit het met de meegeleverde clipsluiting.
Herhaal dit proces als het water de gewenste geurintensiteit verliest.
 
De geur in het kompres duurt tussen de 4 en 8 weken, afhankelijk van de gewenste intensiteit.
Verdere links naar "SpaBalancer SpaParfum Mango"
Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.
Gevaar
 
Bevat: 
d-limoneen (CAS: 5989-27-5, EC: 227-813-5, Index: 601-029-00-7)
citronellol (CAS: 106-22-9, EC: 203-375-0)
linalool (CAS: 78-70-6, EC: 201-134-4, Index: 603-235-00-2)
fenethylalcohol (CAS: 60-12-8, EC: 200-456-2)
terpinoleen (CAS: 586-62-9, EC: 209-578-0)
2-methyl-3-(3,4-methyleendioxyfenyl)propanal (CAS: 1205-17-0, EC: 214-881-6)
citral (CAS: 5392-40-5, EC: 226-394-6, Index: 605-019-00-3)
geraniol (CAS: 106-24-1, EC: 203-377-1)
caryofylleen (CAS: 87-44-5, EC: 201-746-1)
pineen (EC: 201-291-9)
ß-pineen (CAS: 18172-67-3, EC: 242-060-2)
linalylacetaat (CAS: 115-95-7, EC: 204-116-4)
pentadecan-15-olide (CAS: 106-02-5, EC: 203-354-6)
myrceen (CAS: 123-35-3, EC: 204-622-5)
farneseen (CAS: 502-61-4)
 
H226  Ontvlambare vloeistof en damp.
H302  Schadelijk bij inslikken.
H304  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315  Veroorzaakt huidirritatie.
H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319  Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P210  Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P301 + P310  NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen
P303 + P361 + P353  BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305 + P351 + P338  BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P330  De mond spoelen.
P331  GEEN braken opwekken.
P405  Achter slot bewaren.
P501  Inhoud/bak afvoeren overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale wetgeving.
Lees, schrijf en bespreek beoordelingen...meer
Klantbeoordelingen voor "SpaBalancer SpaParfum Mango"
Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle vrijgegeven.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

!!! Gevaar   Bevat:  d-limoneen (CAS: 5989-27-5, EC: 227-813-5, Index:...meer
Laatst bekeken