SpaBalancer SpaParfum Groene Appel

SpaBalancer SpaParfum Groene Appel
27,90€
Inhoud: 1 Stück

Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten

Klaar voor onmiddellijke verzending, leveringstijd circa 1-3 werkdagen (ma - vr)**

Geurbeleving
discreetintensief
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
* Dit artikel wordt met DHL verzonden. Voor alle artikelen die met DHL worden verzonden, worden de verzendkosten verminderd met € 5,90 voor goederen met een pakketwaarde van € 75 of meer.
  • SB1044
Fris en licht - de SpaParfum Groene Appel boeit met heerlijk verfrissende, fruitige appelnoten...meer

Productinformatie "SpaBalancer SpaParfum Groene Appel"

Fris en licht - de SpaParfum Groene Appel boeit met heerlijk verfrissende, fruitige appelnoten en blijft toch discreet.
 
Onze SpaBalancer ScentPad bestaat uit pure essentiële oliën zonder toevoeging van alcohol, emulgatoren of conserveringsmiddelen. De pad is gemaakt van een high-tech materiaal dat de essentiële oliën absorbeert. Het geeft de vluchtige en geurige componenten vrij in het water en houdt de zware oliën vast. Dit betekent dat uw water aangenaam ruikt naar de geuren, maar dat er zich geen afzettingen of afvalproducten in het water kunnen ophopen.
 
Verwijder het geurkussen uit de verpakking en plaats het in de filterkamer. Als uw whirlpool niet over een filterkamer beschikt, kunt u de pad ook in het water in de whirlpool plaatsen. Laat het kompres in de spa zitten totdat het water de gewenste geurintensiteit heeft. Plaats het kompres terug in de vacuümverpakking en sluit het met de meegeleverde clipsluiting.
Herhaal dit proces als het water de gewenste geurintensiteit verliest.
 
De geur in het kompres duurt tussen de 4 en 8 weken, afhankelijk van de gewenste intensiteit.
Verdere links naar "SpaBalancer SpaParfum Groene Appel"
Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.
Waarschuwing
 
Bevat: 
Allyl heptanoaat (CAS: 142-19-8, EC: 205-527-1)
(Z)-hex-3-enyl butyraat (CAS: 16491-36-4, EC: 240-553-7)
2,4-dimethylcyclohex-3-een-1-carbaldehyde (CAS: 68039-49-6, EC: 268-264-1)
trans-2-hexenaal (CAS: 6728-26-3, EC: 229-778-1)
 
H226  Ontvlambare vloeistof en damp.
H315  Veroorzaakt huidirritatie.
H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319  Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H373  Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H411  Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P102  Buiten het bereik van kinderen houden.
P210  Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P240  Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241  Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…]apparatuur gebruiken.
P260  Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280  Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353  BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305 + P351 + P338  BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501  Inhoud/bak afvoeren overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale wetgeving.
Lees, schrijf en bespreek beoordelingen...meer
Klantbeoordelingen voor "SpaBalancer SpaParfum Groene Appel"
Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle vrijgegeven.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

!!! Waarschuwing   Bevat:  Allyl heptanoaat (CAS: 142-19-8, EC: 205-527-1)...meer
Laatst bekeken