SpaBalancer SpaParfum Aardbei

SpaBalancer SpaParfum Aardbei
29,90€
Inhoud: 1 Stück

Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten

Klaar voor onmiddellijke verzending, leveringstijd circa 1-3 werkdagen (ma - vr)**

Geurbeleving
discreetintensief
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
* Dit artikel wordt met DHL verzonden. Voor alle artikelen die met DHL worden verzonden, worden de verzendkosten verminderd met € 5,90 voor goederen met een pakketwaarde van € 75 of meer.
 • SB1045
De SpaParfum Strawberry brengt u direct naar het zomerse aardbeienveld. De langdurige geur...meer

Productinformatie "SpaBalancer SpaParfum Aardbei"

De SpaParfum Strawberry brengt u direct naar het zomerse aardbeienveld. De langdurige geur bekoort door zijn volle, fruitige en bloemige aroma.
 
Onze SpaBalancer ScentPad bestaat uit pure essentiële oliën zonder toevoeging van alcohol, emulgatoren of conserveringsmiddelen. De pad is gemaakt van een high-tech materiaal dat de essentiële oliën absorbeert. Het geeft de vluchtige en geurige componenten vrij in het water en houdt de zware oliën vast. Dit betekent dat uw water aangenaam ruikt naar de geuren, maar dat er zich geen afzettingen of afvalproducten in het water kunnen ophopen.
 
Verwijder het geurkussen uit de verpakking en plaats het in de filterkamer. Als uw whirlpool niet over een filterkamer beschikt, kunt u de pad ook in het water in de whirlpool plaatsen. Laat het kompres in de spa zitten totdat het water de gewenste geurintensiteit heeft. Plaats het kompres terug in de vacuümverpakking en sluit het met de meegeleverde clipsluiting.
Herhaal dit proces als het water de gewenste geurintensiteit verliest.
 
De geur in het kompres duurt tussen de 4 en 8 weken, afhankelijk van de gewenste intensiteit.
Produktfilter: Whirlpool Düfte
Verdere links naar "SpaBalancer SpaParfum Aardbei"
Waarschuwing
 
Bevat: 
ethyl-2,3-epoxy-3-fenylbutyraat (CAS: 77-83-8, EC: 201-061-8)
(S)-p-mentha-1,8-dieen (CAS: 5989-27-5, EC: 227-813-5, Index: 601-029-00-7)
methylcinnamaat (CAS: 103-26-4, EC: 203-093-8)
linalool (CAS: 78-70-6, EC: 201-134-4, Index: 603-235-00-2)
cumarine (CAS: 91-64-5, EC: 202-086-7)
3(2H)-Furanon, 4-(acetyloxy)-2,5-dimethyl- (CAS: 4166-20-5, EC: 435-910-0)
 
H226  Ontvlambare vloeistof en damp.
H315  Veroorzaakt huidirritatie.
H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H410  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P102  Buiten het bereik van kinderen houden.
P210  Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P240  Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241  Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…apparatuur gebruiken.
P261  Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280  Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353  BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P403 + P235  Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501  Inhoud/bak afvoeren overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale wetgeving.
Lees, schrijf en bespreek beoordelingen...meer
Klantbeoordelingen voor "SpaBalancer SpaParfum Aardbei"
Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle vrijgegeven.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

!!! Waarschuwing   Bevat:  ethyl-2,3-epoxy-3-fenylbutyraat (CAS: 77-83-8, EC:...meer
SDB SpaParfum Erdbeere
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
    
    
 • Signaalwoord: WAARSCHUWING
 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
 • P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…apparatuur gebruiken.
 • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
 • P501 Inhoud/bak afvoeren overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale wetgeving.
Bevat:
 • (S)-p-mentha-1,8-dieen
 • ethyl-2,3-epoxy-3-fenylbutyraat
 • 3(2H)-Furanon, 4-(acetyloxy)-2,5-dimethyl-
 • linalool
 • methylcinnamaat
 • cumarine
Speciale waarschuwingen

UFI: TRC3-N0VW-C00U-UNMN
Laatst bekeken